Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 49 din 25 iunie 2013

Privind numirea presedintelui Institutului Cultural Roman

În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Senatul îl numeste, începând cu data de 10 iulie 2013, pe domnul Lilian Zamfiroiu în calitate de presedinte al Institutului Cultural Român, ca urmare a revocarii domnului Andrei Marga.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf