Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 488 din 17 iulie 2013

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2013, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" si titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri, in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2013 cu suma de 2.356 mii lei, la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânatoare", titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.730 mii lei si titlul 51 "Transferuri între unitati ale administratiei publice" cu suma de 626 mii lei, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul agriculturii si
dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf