Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 486 din 17 iulie 2013

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013 pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 2.800 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul VI "Transferuri între unitati ale administratiei publice", pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru bunuri si servicii.

 

ART. 2

 

Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevazute la art. 1.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Robert Marius Cazanciuc
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf