Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 481 din 10 iulie 2013

Privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba transferul pachetului de actiuni detinut de stat la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucuresti din administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului va exercita toate drepturile si îsi va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucuresti, în conditiile legii.

 

ART. 2

 

Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ministerul Tineretului si Sportului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul tineretului si sportului,
Nicolae Banicioiu
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf