Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 48 din 19 decembrie 2012

Pentru alegerea presedintelui Senatului

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 24 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Domnul senator Antonescu George-Crin Laurentiu - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se alege în functia de presedinte al Senatului.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTA AL SENATULUI
EUGEN DURBACA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf