Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 475 din 10 iulie 2013

Pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul 1 din Hotarârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) premierea sportivilor, antrenorilor si a altor tehnicieni pentru rezultatele obtinute la campionatele mondiale si europene, Jocurile Francofoniei, Jocurile paralimpice, Jocurile Marii Negre, Jocurile Europei de Sud-Est, precum si premierea altor persoane, conform dispozitiilor legale;".

2. La alineatul (1), dupa litera l) se introduc trei noi litere, literele m) - o), cu urmatorul cuprins:

"m) activitati privind reabilitarea, modernizarea si realizarea de investitii noi în cadrul complexurilor sportive nationale;

n) organizarea si/sau participarea României la Jocurile Francofoniei, Jocurile paralimpice, Jocurile Marii Negre, Jocurile Europei de Sud-Est;

o) organizarea la nivel national a Competitiei Jocurile Nationale Reunite."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul tineretului si sportului,
Nicolae Banicioiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf