Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 46 din 25 iunie 2013

Privind modificarea articolului 5 al Hotararii Senatului nr. 17/2013 pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu Barsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 si ale art. 77 alin. (2) - (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul 5 al Hotarârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiintarea Comisiei de ancheta privind interceptarile telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat pâna la data de 30 decembrie 2013."

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf