Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 46 din 20 decembrie 2012

Pentru alegerea presedintelui Camerei Deputatilor

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicata, si ale art. 21 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Domnul deputat Zgonea Valeriu-Stefan, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se alege în functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTA AL CAMEREI DEPUTATILOR
DINU GIURESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf