Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 459 din 10 iulie 2013

Privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Curtii de Conturi, pe anul 2013, la capitolul 51.01 "Autoritati si actiuni externe", titlul "Cheltuieli de personal", cu suma de 2.300 mii lei, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Curtii de Conturi pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Presedintele Curtii de Conturi,
Nicolae Vacaroiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf