Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 451 din 10 iulie 2013

Privind aprobarea utilizarii de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - "Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apa in judetul Prahova"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobata prin Legea nr. 132/2009,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba utilizarea sumei de 258 mii lei, inclusa în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aprobat pe anul 2013 la capitolul 80.01 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.08 "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", pentru plata costurilor aferente continuarii si finalizarii lucrarilor în cadrul proiectului RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - "Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apa în judetul Prahova", respectiv plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor, ce revin Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf