Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 45 din 14 februarie 2013

Privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 octombrie 2012 si la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 31 octombrie 2012 si la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu

 


 

Banca Mondiala

EUROPA CENTRALA SI TARILE BALTICE

Regiunea Europa si Asia Centrala

 

Bruxelles, Belgia

Bl. Marnix nr. 17, etaj 2, 1000

Tel.: (32 2) 552 00 43, Fax. (32 2) 504 09 99

26 noiembrie 2012

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule secretar de stat,

 

România: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

(Împrumut Nr. 47600 - RO)

Extinderea datei-limita de tragere si a perioadei de gratie dupa închidere

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastra din data de 31 octombrie 2012, prin care se solicita Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) extinderea datei-limita de tragere a împrumutului, am placerea sa va informez ca Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastra.

În acest context, Banca a stabilit data de 15 martie 2013 ca cea mai târzie data pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România si Banca din 28 ianuarie 2005.

În plus fata de aceasta, va informam ca în conformitate cu practica curenta a Bancii, se vor putea efectua trageri ulterioare din împrumut pentru cererile de tragere primite la centrul regional de procesare al Bancii din Zagreb pâna la 15 iulie 2013 (pâna la încheierea zilei de lucru) pentru cheltuieli eligibile efectuate anterior datei-limita (respectiv plati efectuate sau plati datorate pentru bunuri, lucrari si servicii care au fost furnizate anterior datei-limita de tragere). Sumele ramase netrase din împrumut dupa disponibilizarile efectuate în baza acestor cereri de tragere vor fi anulate.

 

Cu stima,

Peter Harrold,

director regional

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Bucuresti, 31 octombrie 2012

 

Domnului Peter Harrold, director

Europa Centrala si Tarile Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrala

Banca Mondiala

 

Ref: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

Amendament la Acordul de împrumut - 4760 RO - Extinderea datei-limita de tragere

 

Stimate Domnule,

 

Având în vedere stadiul actual al proiectului mentionat mai sus, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale de dezvoltare si pentru asigurarea unei utilizari eficiente a sumelor împrumutului, la cererea noii conduceri a Ministerului Sanatatii si în sprijinul scrisorii acestuia, transmisa Bancii la 25 octombrie 2012, va rugam sa fiti de acord cu o extindere de 3 luni a datei-limita de tragere a împrumutului.

Amendamentele solicitate vor conduce la modificari specifice ale sectiunii 2.03 a articolului II, dupa cum urmeaza:

"Sectiunea 2.03. Data-limita de tragere va fi 15 martie 2013 sau oricare alta data ulterioara pe care Banca o va stabili. Banca va notifica prompt Împrumutatului aceasta data ulterioara."

Cea mai mare parte a activitatilor proiectului a fost finalizata sau înregistreaza progres, având sanse mari sa fie realizata anterior datei-limita de tragere a împrumutului. Cu toate acestea, astfel cum este prezentat si în scrisoarea Ministerului Sanatatii mentionata mai sus, în ciuda eforturilor acestuia, anumite activitati, desi sunt în derulare, nu pot fi finalizate pâna la data de 15 decembrie 2012, în special din cauze obiective.

Eventuala alternativa de a continua finantarea respectivelor contracte, dupa data-limita de tragere, din sume de la bugetul de stat, ar conduce la cresterea contributiei României la proiect, fapt care ar necesita aprobarea de catre Parlament, ce ar putea avea impact asupra finalizarii corespunzatoare si la timp a acestora.

În acest context, luând în considerare consecintele negative în cazul întreruperii activitatilor respective, dorim sa subliniem ca numai o extindere a acordului de împrumut va asigura Ministerului Sanatatii conditiile necesare pentru finalizarea corespunzatoare a acestora si în, consecinta, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale proiectului.

Sperând ca cererea noastra va beneficia de sprijinul si întelegerea dumneavoastra, asteptam în mod prompt un raspuns afirmativ din partea dumneavoastra.

 

Cu stima,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf