Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 444 din 4 iulie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta limita maxima si nu poate fi depasit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreaza nerealizari ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobati.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf