Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 441 din 4 iulie 2013

Privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 3, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agentiei Nationale de Îmbunatatiri Funciare, aflata în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se modifica în sensul scoaterii bunurilor ale caror date de identificare sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

2. Anexa nr. 12, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Administratiei Nationale "Apele Române" aflata în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, se completeaza cu bunurile ale caror date de identificare sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. II

 

Pentru bunurile prevazute la art. I, Administratia Nationala "Apele Române" va efectua lucrarile de cadastru si înscrierea în cartea funciara, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ART. III

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificarea corespunzatoare a anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul delegat pentru ape,
paduri si piscicultura,
Lucia Ana Varga
 
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf