Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 438 din 4 iulie 2013

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din judetele Timis, Constanta, Mures si Bacau si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilitati - Programe de asistenta sociala, parte a Proiectului de incluziune sociala

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din judetele Timis, Constanta, Mures si Bacau si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilitati - Programe de asistenta sociala, parte a Proiectului de incluziune sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

Finantarea obiectivelor de investitii prevazute în anexa nr. 1 se asigura din împrumutul acordat de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii."

2. În anexa nr. 1, denumirea obiectivului de investitii prevazut la punctul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sf. Maria Brâncovenesti".

3. Anexa nr. 2/4 cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sf. Maria Brâncovenesti", judetul Mures, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
p. Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf