Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 436 din 4 iulie 2013

Privind aprobarea stemelor comunelor Hoparta si Horea, judetul Alba

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Se aproba stemele comunelor Hopârta si Horea, judetul Alba, prevazute în anexele nr. 1.1 si 1.2.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevazute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2 si 2.1, 2.2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf