Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 426 din 26 iunie 2013

Privind desfiintarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba desfiintarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul în localitatea Eforie Sud, Strada Republicii nr. 7, judetul Constanta, al carui management a fost preluat de catre Consiliul Judetean Constanta.

(2) Desfiintarea spitalului prevazut la alin. (1) se realizeaza prin reorganizarea acestuia ca structura fara personalitate juridica în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfântul Apostol Andrei" Constanta, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul în judetul Constanta, bd. Tomis nr. 145, al carui management a fost preluat de catre Consiliul Judetean Constanta.

 

ART. 2

 

Structura organizatorica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfântul Apostol Andrei" Constanta, rezultata în urma reorganizarii prevazute la art. 1 alin. (2), se aproba prin act administrativ al conducatorului unitatii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sanatatii, potrivit dispozitiilor art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

(1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfasoara activitatea în cadrul unitatii sanitare prevazute la art. 1 alin. (1) se preia de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfântul Apostol Andrei" Constanta.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfasoara activitatea în cadrul unitatii sanitare prevazute la art. 1 alin. (1) se preia de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfântul Apostol Andrei" Constanta, cu încadrarea în normativul de personal sau, dupa caz, se redistribuie la alte unitati sanitare.

 

ART. 4

 

Patrimoniul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predarii-preluarii, însotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursa de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfântul Apostol Andrei" Constanta, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 5

 

La data expirarii termenului prevazut la art. 2 se abroga numarul curent 132 de la rubrica "judetul Constanta" din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf