Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 420 din 26 iunie 2013

Privind recunoasterea Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se recunoaste Clubul Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca, persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Splaiul Independentei nr. 6, judetul Cluj, ca fiind de utilitate publica.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul tineretului si sportului,
Emilia Carmen Tocala,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf