Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 418 din 26 iunie 2013

Pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de agricultura ecologica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în urma finalizarii verificarilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si a stabilirii numarului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploatatiei din productia vegetala si animaliera, platile anuale suplimentare maxime/exploatatie pentru sectorul vegetal efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în anul 2012 sunt prevazute în anexa nr. 4."

2. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, al carei cuprins este prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat

 

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 759/2010)

 

Platile anuale suplimentare maxime/exploatatie pentru sectorul vegetal efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în anul 2012

Nr.
Crt.
Dimensiunea exploataţieiPlata suplimentară maximă pe exploataţie (euro)
1.0,30-5 ha540
2.5,1-20 ha611,43
3.21-50 ha510
4.51-100 ha510
5.Peste 100 ha510
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf