Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 414 din 26 iunie 2013

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pe anul 2013, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pe anul 2013 cu suma de 1.226 mii lei, la capitolul 68.01 "Asigurari si asistenta sociala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, si ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

 

ART. 3

 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pana
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf