Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 413 din 26 iunie 2013

Privind infiintarea Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se înfiinteaza Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, unitate sanitara publica cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Sanatatii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, unitate sanitara cu personalitate juridica aflata în subordinea Ministerului Sanatatii.

(2) Sediul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures este în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

(3) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de chirurgie cardiovasculara, cardiologie interventionala si transplant cardiac.

 

ART. 2

 

(1) Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures se organizeaza si functioneaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Conducerea Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures este asigurata de un manager si un comitet director, în conditiile prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pâna la numirea conducerii în urma concursului organizat, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures se numeste prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, prin ordin al ministrului sanatatii potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi aprobate structura organizatorica a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures si noua structura a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures.

 

ART. 3

 

Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare si auxiliar sanitar si personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, care îndeplineste atributii aferente activitatilor prevazute la art. 1 alin. (3), se preia de catre institutul nou-înfiintat, potrivit art. 1 alin. (1), cu pastrarea drepturilor salariale avute la data preluarii.

 

ART. 4

 

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, înfiintat potrivit art. 1, se finanteaza integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte surse, în conditiile legii.

 

ART. 5

 

Patrimoniul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures se constituie prin preluarea partiala a patrimoniului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, corespunzator activitatilor prevazute la art. 1 alin. (3), stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se preia de catre Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, pe baza de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 6

 

La anexa nr. 2, litera A "Unitati aflate în subordinea Ministerului Sanatatii", capitolul II "Unitati finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate" din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 49^1, cu urmatorul cuprins:

"49^1. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf