Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 412 din 26 iunie 2013

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfasurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 661 mii lei, reprezentând credite bugetare, la capitolul 60.01 "Aparare", repartizata astfel:

- titlul I "Cheltuieli de personal" - 5 mii lei;

- titlul II "Bunuri si servicii" - 656 mii lei.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) sunt destinate desfasurarii unor misiuni externe cu caracter umanitar.

 

ART. 2

 

Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevazute la art. 1.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat, precum si în volumul si structura bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru,
Ilie Botos,
secretar de stat
 
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf