Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 402 din 19 iunie 2013

Privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
p. Ministrul delegat pentru învatamânt
superior, cercetare stiintifica si
dezvoltare tehnologica,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf