Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 4 din 12 februarie 2013

Privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

În temeiul art. 40 alin. (4) si art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 19 decembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

- la punctul 6, domnul deputat Neacsu Marian, apartinând Grupului parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Pop Georgian.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf