Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 399 din 19 iunie 2013

Privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 februarie 2013 si la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 19 februarie 2013 si la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Bucuresti, 19 februarie 2013

 

Doamnei Mamta Murthi, director de tara

Europa Centrala si Tarile Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrala, Banca Mondiala

 

Ref.: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

Amendament la Acordul de împrumut 47600 RO - extinderea datei-limita de tragere

 

Stimata doamna Murthi,

 

În primul rând, dorim sa va felicitam pentru numirea dumneavoastra în functia de director de tara pentru Europa Centrala si Tarile Baltice si sa reînnoim aprecierea noastra fata de suportul si flexibilitatea Bancii Mondiale în a raspunde nevoilor specifice ale României.

În acest sens, avem placerea sa reconfirmam interesul si angajamentul nostru în continuarea cooperarii constructive cu echipa Bancii Mondiale în ceea ce priveste reformele României menite sa accelereze recuperarea economica a României si plasarea cresterii pe o cale sustenabila si de incluziune sociala.

Una din principalele prioritati ale agendei Guvernului României avute în vedere de asemenea si în cadrul pachetului multilateral de finantare convenit cu FMI, CE si Banca Mondiala este întarirea sustenabilitatii fiscale a sistemului de sanatate. În acest sens, în vederea îmbunatatirii rezultatelor în domeniul sanitar si pentru solutionarea deficitelor bugetare persistente, Ministerul Sanatatii ramâne angajat ferm în vederea implementarii unei reforme a sectorului sanitar cuprinzatoare, în conformitate cu masurile incluse în programul DPL anterior si în actualul program DPL-DDO.

Masurile incluse în cadrul DPL-DDO, precum si costurile estimative ale noii reforme a sectorului sanitar avute în vedere sunt facilitate de evaluarea impactului financiar finantat în cadrul Proiectului privind reforma sectorului sanitar - APL II, aflat în prezent în curs de implementare.

Datorita ultimei extinderi a datei-limita de tragere a împrumutului si a expertizei profesioniste acordate de banca, cea mai mare parte a activitatilor proiectului înregistreaza progres, având mari sanse sa fie finalizate pâna la data-limita de tragere a împrumutului, 15 martie 2013. Cu toate acestea, având în vedere stadiul, analiza financiar-fiscala a noilor propuneri de modificare a legislatiei în domeniul sanitar nu poate fi finalizata pâna la data de 15 martie 2013, asa cum s-a planificat anterior.

De aceea, Ministerul Sanatatii ne-a informat ca pentru a finaliza cu succes toate obiectivele de dezvoltare ale proiectului si pentru a beneficia de realizarea studiului de impact în cadrul sumelor împrumutului este necesara extinderea datei-limita de tragere de la 15 martie 2013 la 31 decembrie 2013.

Având în vedere durata estimativa mare a procesului legislativ, Ministerul Sanatatii a stabilit ca ar fi mult mai eficient sa modifice punctual legislatia existenta în mod corespunzator decât sa adopte o noua lege. Aceasta noua abordare a condus la anumite modificari în termenii de referinta ai asistentei tehnice si ca o consecinta la ajustari corespunzatoare ale calendarului acesteia.

Eventuala alternativa de finantare a acestei activitati din bugetul propriu al Ministerului Sanatatii va avea impact asupra finalizarii acesteia, deoarece va trebui reluata procedura de licitatie prin utilizarea altor metode de procurare. Aceasta va conduce la întârzieri în finalizarea amendamentelor la legislatia aferenta sectorului sanitar, planificata cu FMI, CE si Banca Mondiala, si va influenta negativ implementarea la timp a unor masuri corective în sistemul de sanatate.

De aceea, având în vedere importanta si domeniile acoperite de acest studiu, singura solutie pentru implementarea corespunzatoare a acestuia este extinderea datei-limita de tragere a sumelor împrumutului astfel cum este propus mai sus. Aceasta va facilita de asemenea pregatirea noului împrumut destinat sectorului sanitar, inclus în actuala Strategie a parteneriatului de tara.

În acest sens, sprijinim cererea Ministerului Sanatatii si va rugam sa fiti de acord cu extinderea datei-limita de tragere a sumelor împrumutului de la 15 martie 2013 la 31 decembrie 2013.

Sperând ca solicitarea noastra va beneficia de sprijinul si întelegerea dumneavoastra, asteptam un raspuns pozitiv din partea dumneavoastra.

 

Cu stima,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

CC. Gheorghe-Eugen Nicolaescu, ministrul sanatatii

Francois Rantrua, manager de tara, Banca Mondiala - Biroul din Bucuresti

Richard Florescu, seful echipei proiectului, Banca Mondiala - Biroul din Bucuresti

 

BANCA MONDIALA

EUROPA CENTRALA SI TARILE BALTICE

REGIUNEA EUROPA SI ASIA CENTRALA

 

Bruxelles, Belgia

Bd. Marnix nr. 17, etajul 2, 1000

Fax (32 2) 504 09 99/Tel. (32 2) 552 00 43

 

15 martie 2013

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule secretar de stat,

 

România: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

(Împrumut nr. 47600-RO)

Extinderea datei-limita de tragere si perioada de gratie dupa închidere

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastra din data de 19 februarie 2013, prin care se solicita Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) extinderea datei-limita de tragere a împrumutului, am placerea sa va informez ca Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastra.

În acest context, Banca a stabilit data de 31 decembrie 2013 ca cea mai târzie data pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România si Banca din 28 ianuarie 2005.

În plus fata de aceasta, va informam ca, în conformitate cu practica curenta a Bancii, se vor putea efectua trageri ulterioare din împrumut pentru cererile de tragere primite la Centrul Regional de Procesare al Bancii din Zagreb pâna la 30 aprilie 2014 (pâna la încheierea zilei de lucru) pentru cheltuieli eligibile efectuate anterior datei-limita (respectiv plati efectuate sau plati datorate pentru bunuri, lucrari si servicii care au fost furnizate anterior datei-limita de tragere). Sumele ramase netrase din împrumut dupa disponibilizarile efectuate în baza acestor cereri de tragere vor fi anulate.

 

Cu stima,

Mamta Murthi,

director regional

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf