Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 398 din 19 iunie 2013

Privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 si 27 august 2012, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 si 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 124/2007, cu modificarile ulterioare.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul delegat pentru ape,
paduri si piscicultura,
Lucia Ana Varga
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 

BIROUL BANCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALA PENTRU DEZVOLTARE

 

Cladirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascar nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucuresti, România

Tel. +4 021 201 0311

Fax +4 021 201 0336

27 aprilie 2012

E.S. Bogdan Dragoi,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România - Proiectul pentru servicii municipale (Împrumutul nr. 4835-RO)
Anulare si închiderea contului

 

Facem referire la Acordul de împrumut pentru Proiectul pentru servicii municipale încheiat între România (Debitorul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 24 iulie 2006, cu modificarile ulterioare.

Dupa cum cunoasteti, data de închidere pentru tragerile efectuate în contextul partii 1 a Proiectului (Servicii urbane în municipiul Bucuresti) a fost 31 martie 2012. Conform prevederilor paragrafului B.2 sectiunea a IV-a a anexei 2 la Acordul de împrumut, Banca anuleaza prin prezenta, începând cu data de 31 martie 2012, suma de 1.294,62 euro din contul de împrumut în cadrul categoriei 1 "Lucrari, bunuri si servicii de consultanta aferente Proiectului în cadrul partii 1 a Proiectului, cu exceptia B1 - lucrari civile în sectorul 1 - Baneasa, Contractul nr. 3.637/12.07.2007", iar comisioanele de angajament aferente respectivei sume au încetat a se mai acumula cu începere de la 31 martie 2012.

Data de închidere pentru tragerile efectuate în contextul partii 2 (Servicii urbane în municipiul Arad) si al partii 3 (Pregatire de proiect pentru UE) ale Proiectului a fost 30 iunie 2011. Conform celor indicate în scrisoarea noastra din 3 noiembrie 2011, în timp ce partea 2 (Servicii urbane în municipiul Arad) din cadrul categoriei 2 "Lucrari, bunuri si servicii de consultanta aferente Proiectului în cadrul partii 2 a Proiectului" a fost trasa integral, Banca a anulat, începând cu 31 octombrie 2011, suma de 96.155,23 euro din contul de împrumut în cadrul categoriei 3 "Servicii de consultanta aferente Proiectului în cadrul partii 3 a Proiectului", iar comisioanele de angajament aferente respectivei sume au încetat a se mai acumula cu începere de la 31 octombrie 2011.

Doresc sa va informez ca, odata cu anularea sumei de 1.294,62 euro efectuata la 31 martie 2012, contul de împrumut indicat mai sus a fost închis.

Atasat regasiti situatia finala a tragerilor defalcata pe categorii din cadrul împrumutului. Anexa 3, Graficul de amortizare, este în curs de modificare de catre Banca, în urma anularii, iar cifrele revizuite va vor fi transmise în curând.

V-am fi recunoscatori daca ati putea sa ne confirmati primirea prezentei scrisori.

 

Cu sinceritate,
 
Richard Florescu,
loctiitorul directorului de tara
Banca Mondiala România si Ungaria
(semnatura indescifrabila)

 

CC: E.S. Attila Korodi,

ministrul mediului si padurilor

 

Dlui Cristian Sporis,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice

 

Dnei Angela Carabas,

director general,

Ministerul Finantelor Publice

 

Dnei Carmen Ghita,

sef de birou,

Ministerul Finantelor Publice

 

Dlui Adrian Mindroiu,

director general,

Autoritatea de Management pentru POS Mediu,

Ministerul Mediului si Padurilor

 

Dlui Sorin Oprescu,

primarul municipiului Bucuresti

 

Dnei Cristina Pîrvulescu,

manager UIP,

Primaria Municipiului Bucuresti

 

Dlui Andrei Chiliman,

primarul sectorului 1

 

Dlui Cristian Constantin Poteras,

primarul sectorului 6

 

Dlui Gheorghe Falca,

primarul municipiului Arad,

Primaria Arad

 

Dlui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondiala

 

Client Banca Mondiala

Descarcat la 10 aprilie 2012, ora 11:27

 

Împrumut: BIRD 48350 (VSL)

Stadiu: în curs de tragere

Tara: România

Proiect: P088252

SERVICII MUNICIPALE

 

Sinteza pe categorii

Moneda în care a fost angajat împrumutul

Prezentati sumele în EUR

CategoriaDescrierea categorieiSume alocate EURSume trase EURSume netrase EURAngajamente speciale EURFonduri disponibile EURSume netrase USDCategorii istorice trase USD
Totaluri106.103.844,77106.102.550,151.294,620,001.294,621.692,13 
1BIRD 48350
WS, GS,
CS partea 1
48.000.000,0047.998.705,381.294,620,001.294,621.692,1365.577.512,09
2BIRD 48350
WS, GS,
CS partea 2
47.200.000,0047.200.000,000,000,000,000,0066.322.876,36
3BIRD 48350
CS partea 3
10.903.844,7710.903.844,770,000,000,000,0015.229.088,52
DA-ACont desemnat0,000,000,000,000,000,00 
DA-BCont desemnat0,000,000,000,000,000,00 
DA-CCont desemnat0,000,000,000,000,000,00 

BIROUL BANCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALA PENTRU DEZVOLTARE

 

Cladirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascar nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucuresti, România

Tel. +4 021 201 0311

Fax +4 021 201 0336

24 iulie 2012

E.S. Florin Georgescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România - Proiectul pentru servicii municipale (Împrumutul nr. 4835-RO)
Anexa 3, Graficul de amortizare

 

Având în vedere corespondenta noastra anterioara din data de 27 aprilie 2012, paragraful 2, cu privire la subiectul indicat mai sus, puteti regasi atasat anexa 3, Graficul de amortizare modificat.

 

Cu sinceritate,
Mariana Moarcas,
loctiitorul directorului de tara
Banca Mondiala România si Ungaria
(semnatura indescifrabila)

 

CC: E.S. Rovana Plumb,

ministrul mediului si padurilor

 

Dlui Claudiu Doltu,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice

 

Dnei Diana Popescu,

director general,

Ministerul Finantelor Publice

 

Dlui Sorin Oprescu,

primarul municipiului Bucuresti,

Primaria Municipiului Bucuresti

Bucuresti, România

 

Dnei Cristina Pîrvulescu,

manager UIP,

Primaria Municipiului Bucuresti

Bucuresti, România

 

Dlui Gheorghe Falca,

primarul municipiului Arad,

Primaria Municipiului Arad

 

Dlui Rudolf Jan Treffers,

director executiv,

Banca Mondiala

 

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

GRAFIC DE AMORTIZARE

Sume în euro

 

Data si ora executarii: 24 iulie 2012

Pagina 1

 

Tara: RO - România

Debitor: 8000008817 - Ministerul Finantelor Publice

 

Împrumut nr. BIRD 48350

Transe cumulate: Nu

Subîmprumut nr. 48350-001

EOP Dt: 24 iulie 2012

Valuta: EUR

Prima data scadenta: 15 februarie 2012

Ultima data scadenta: 15 august 2023

Data scadentăValoarea iniţialăAjustare totalăValoarea scadentă revizuită
15.02.20124.425.000,00-4.006,474.420.993,53
15.08.20124.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20134.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20134.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20144.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20144.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20154.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20154.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20164.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20164.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20174.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20174.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20184.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20184.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20194.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20194.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20204.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20204.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20214.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20214.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20224.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20224.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.02.20234.425.000,00-4.062,764.420.937,24
15.08.20234.425.000,00-4.062,664.420.937,34
TOTAL:106.200.000,00-97.449,85106.102.550,15

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

SECRETAR DE STAT

Catre: Dl François Rantrua, manager de tara

Biroul Bancii Mondiale în România

Fax: 021-201 03 38

 

Re: Proiectul pentru servicii municipale - Acordul de împrumut nr. 4835 RO

 

- Anulare partiala în cadrul partii 1 a Proiectului

- Anulare partiala a valorii împrumutului - Anexa 3, Graficul de amortizare

 

Data: 27 august 2012

 

Stimate dle Rantrua,

Va confirmam primirea si va adresam multumiri pentru scrisorile dumneavoastra din datele de 27 aprilie 2012 si 24 iulie 2012 prin care ne informati cu privire la anularea a 1.294,62 euro din valoarea împrumutului si la actualizarea Graficului de amortizare ca urmare a acestei anulari.

 

Cu sinceritate,
Claudiu Grigoras Doltu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf