Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 397 din 19 iunie 2013

Pentru aprobarea Procesului-verbal privind semnul de frontiera "TUR" amplasat pentru marcarea punctului de intalnire a frontierelor de stat ale Romaniei, Ungariei si Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. b) din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Ungare privind regimul frontierei de stat româno-ungare, colaborarea si asistenta mutuala în probleme de frontiera, semnat la Budapesta la 28 octombrie 1983, ratificat de România prin Decretul nr. 189/1986 pentru ratificarea unor tratate internationale, precum si prevederile art. 21 pct. 6 lit. b) din Tratatul dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuala în problemele de frontiera, semnat la Cernauti la 17 iunie 2003, ratificat de România prin Legea nr. 93/2004,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Procesul-verbal privind semnul de frontiera "TUR" amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ungariei si Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 

 

PROCES-VERBAL

privind semnul de frontiera "TUR" amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ungariei si Ucrainei

 

ART. I

 

Semnul de frontiera "TUR" este format din 3 stâlpi de beton armat dintre care unul se afla pe teritoriul României, al doilea pe teritoriul Ungariei, iar al treilea pe teritoriul Ucrainei. Acest punct de întâlnire a frontierelor de stat este punctul de intersectie a liniei mediane a albiei vechi secate a râului Tur cu linia mediana a râului Tur.

Coordonatele geografice si rectangulare ale punctului de întâlnire a frontierelor de stat determinate în anul 2007 sunt:

 

În sistemul S-42:

Latitudine = 47°57'15,9176"

Longitudine = 22°53'52,4597"

X = 5 315 197,10 m

Y = 4 641 756,30 m

 

În sistemul WGS-84:

Latitudine = 47°57'14,8536"

Longitudine = 22°53'46,5360"

 

În Sistemul de proiectie stereografica Budapesta:

X = -59 077,02 m

Y = -287 415,09 m

 

În Sistemul national unitar de proiectie (EOV):

X = 297 127,18 m

Y = 937 369,77 m

 

Fiecare stâlp al semnului de frontiera formeaza un trunchi de piramida cu 4 fete, cu vârful ascutit. Stâlpii sunt ridicati pe câte un postament de beton armat având o parte ascutita îndreptata catre punctul de întâlnire a frontierelor de stat, iar postamentele sunt fixate pe baze de beton armat. În baza de beton, sub centrul stâlpului, este asezata o placa ceramica daltuita în cruce. La baza fiecarui stâlp se afla o deschizatura de forma semicilindrica, care, împreuna cu buloanele metalice amplasate pe postament, servesc la vizualizarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat. Înaltimea stâlpilor, masurata de la nivelul bazei de beton, este de 1,97 m.

 

ART. II

 

Stâlpul de frontiera de pe teritoriul României a fost amplasat pe malul stâng descoperit si abrupt al râului de frontiera Tur, la 39,1 m de la punctul de întâlnire a frontierelor de stat spre sud-est.

Acest stâlp are pe fata orientata spre interiorul României stema României, precum si inscriptiile "ROMÂNIA" si "TUR", iar pe latura opusa orientata catre statele vecine se afla inscriptiile "ROMÂNIA" si "TUR". Pozitionarea simbolurilor si inscriptiilor este cuprinsa în anexele nr. 1 si 2.

Coordonatele geografice si rectangulare ale stâlpului românesc (cotele sunt raportate la punctul zero al Marii Baltice si masurate la vârful stâlpului):

 

În sistemul S-42:

Latitudine = 47°57'14,9508"

Longitudine = 22°53'53,6721"

X = 5 315 167,86 m

Y = 4 641 782,19 m

H (Baltica) = 122,79 m

 

În sistemul WGS-84:

Latitudine = 47°57'13,8868"

Longitudine = 22°53'47,7481"

H (elips) = 161,66 m

X = 3 942 438,48 m

Y = 1 665 075,26 m

Z = 4 713 561,81 m

 

În Sistemul de proiectie stereografica Budapesta:

X = -59 048,43 m

Y = -287 441,71 m

H (Baltica) = 122,79 m

 

În Sistemul national unitar de proiectie (EOV):

X = 297 098,59 m

Y = 937 396,36 m

H (Baltica) = 122,79 m

 

Orientarea de pe stâlpul românesc al semnului de frontiera "TUR" în sistemul S-42:

- spre stâlpul ungar al semnului de frontiera "TUR": 281°32'06";

- spre stâlpul ucrainean al semnului de frontiera "TUR": 348°29'46";

- spre piatra poligonala româneasca PP 6 care marcheaza linia de frontiera româno-ungara: 176°09'33",

- spre stâlpul de frontiera românesc nr. 1 care marcheaza linia de frontiera româno-ucraineana: 89°57'08".

Distanta de la stâlpul românesc al semnului de frontiera "TUR" în sistemul S-42:

- pâna la stâlpul ungar al semnului de frontiera "TUR": 86,4 m;

- pâna la stâlpul ucrainean al semnului de frontiera "TUR": 67,7 m;

- pâna la piatra poligonala româneasca PP 6 care marcheaza linia de frontiera româno-ungara: 98,4 m;

- pâna la stâlpul de frontiera românesc nr. 1 care marcheaza linia de frontiera româno-ucraineana: 48,1 m.

 

ART. III

 

Stâlpul de frontiera de pe teritoriul Ungariei a fost amplasat pe malul drept al râului de frontiera Tur, la 8 m de la baza digului, la 60,0 m spre vest de punctul de întâlnire a frontierelor de stat si la 30,3 m spre sud-est de centrul semnului de frontiera numarul 1 de la frontiera ungaro-ucraineana aflat în punctul de intersectie a albiei vechi, temporar secata, a râului Tur cu linia mediana a digului care traverseaza aceasta albie.

Acest stâlp are pe fata orientata spre interiorul Ungariei stema Ungariei, precum si inscriptiile "MAGYARORSZÁG" si "TÚR", pe latura opusa, orientata catre statele vecine, se afla inscriptiile "MAGYARORSZÁG" si "TÚR". Pozitionarea simbolurilor si inscriptiilor este cuprinsa în anexele nr. 1 si 2.

Coordonatele geografice si rectangulare ale stâlpului ungar (cotele sunt raportate la punctul zero al Marii Baltice si masurate la vârful stâlpului):

 

În sistemul S-42:

Latitudine = 47°57'15,5775''

Longitudine = 22°53'49,6140''

X = 5 315 185,14 m

Y = 4 641 697,52 m

H (Baltica) = 122,69 m

 

În sistemul WGS-84:

Latitudine = 47°57'14,5135''

Longitudine = 22°53'43,6894''

H (elips) = 161,55 m

X = 3942457,93 m

Y = 1664992,06 m

Z = 4713574,70 m

 

În Sistemul de proiectie stereografica Budapesta:

X = -59 063,60 m

Y = -287 356,63 m

H (Baltica) = 122,69 m

 

În Sistemul national unitar de proiectie (EOV):

X = 297 113,78 m

Y = 937 311,29 m

H (Baltica) = 122,69 m

 

Orientarea de pe stâlpul ungar al semnului de frontiera "TUR" în sistemul S-42:

- spre stâlpul românesc al semnului de frontiera "TUR": 101°32'06'';

- spre stâlpul ucrainean al semnului de frontiera "TUR": 55°23'40'';

- spre piatra poligonala ungara PP 9 care marcheaza linia de frontiera româno-ungara: 151°49'54'';

- spre centrul semnului de frontiera numarul 1 care marcheaza frontiera ungaro-ucraineana: 332°16'39''.

Distanta de la stâlpul ungar al semnului de frontiera "TUR" în sistemul S-42:

- pâna la stâlpul românesc al semnului de frontiera "TUR": 86,4 m;

- pâna la stâlpul ucrainean al semnului de frontiera "TUR": 86,4 m;

- pâna la piatra poligonala ungara PP 9 care marcheaza linia de frontiera româno-ungara: 117,3 m;

- pâna în centrul semnului de frontiera numarul 1 care marcheaza frontiera ungaro-ucraineana: 30,3 m.

 

ART. IV

 

Stâlpul de frontiera de pe teritoriul Ucrainei a fost amplasat pe malul drept, abrupt, cu vegetatie arborescenta al râului de frontiera Tur, la 39,1 m de la punctul de întâlnire a frontierelor de stat spre nord-est si la 88,1 m spre nord-est de centrul semnului de frontiera numarul 1 de pe linia de frontiera ungaro-ucraineana, aflat în punctul de intersectie a albiei vechi, temporar secata, a râului Tur cu linia mediana a digului care traverseaza aceasta albie.

Acest stâlp are pe fata orientata spre interiorul Ucrainei stema Ucrainei, precum si inscriptiile "UCRAINA"*) si "TUR"*), iar pe latura opusa orientata catre statele vecine se afla inscriptiile "UCRAINA"*) si "TUR"*). Pozitionarea simbolurilor si inscriptiilor este cuprinsa în anexele nr. 1 si 2.

Coordonatele geografice si rectangulare ale stâlpului ucrainean (cotele sunt raportate la punctul zero al Marii Baltice si masurate la vârful stâlpului):

 

În sistemul S-42:

Latitudine = 47°57'17,1096" 

Longitudine = 22°53'53,1001"

X = 5 315 234,24 m

Y = 4 641 768,68 m

H (Baltica) = 123,00 m

 

În sistemul WGS-84:

Latitudine = 47°57'16,0457" 

Longitudine = 22°53'47,1765"

H (elips) = 161,87 m

X = 3 942 397,61 m

Y = 1 665 045,11 m

Z = 4 713 606,63 m

 

În Sistemul de proiectie stereografica Budapesta:

X = -59 114,47 m

Y = -287 426,54 m

H (Baltica) = 123,00 m

 

În Sistemul national unitar de proiectie (EOV)

X = 297 164,61 m

Y = 937 381,23 m

H (Baltica) = 123,00 m

 

Orientarea de pe stâlpul ucrainean al semnului de frontiera "TUR" în sistemul S-42:

- spre stâlpul ungar al semnului de frontiera "TUR": 235°23'40'';

- spre stâlpul românesc al semnului de frontiera "TUR": 168°29'46'';

- spre centrul semnului de frontiera numarul 1 care marcheaza frontiera ungaro-ucraineana: 255°22'32'';

- spre stâlpul de frontiera ucrainean numarul 1 care marcheaza frontiera de stat româno-ucraineana: 124°37'42''.

Distanta de la stâlpul ucrainean al semnului de frontiera "TUR" în sistemul S-42:

- pâna la stâlpul ungar al semnului de frontiera "TUR": 86,4 m;

- pâna la stâlpul românesc al semnului de frontiera "TUR": 67,7 m;

- pâna la centrul semnului de frontiera numarul 1 care marcheaza frontiera de stat ungaro-ucraineana: 88,1 m;

- pâna la stâlpul de frontiera ucrainean numarul 1 care marcheaza frontiera de stat româno-ucraineana: 57,3 m.

------------

*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate în litere latine.

 

ART. V

 

La baza stabilirii coordonatelor rectangulare ale semnului de frontiera "TUR" au stat punctele retelelor geodezice nationale ale statelor implicate care au dispus de coordonate în proiectia Gauss-Kruger pe elipsoidul Krasovski 1942 pe fuse de 6, coordonate în proiectia stereografica Budapesta pe elipsoid Bessel si coordonate WGS - 84 (ETRS'89), respectiv coordonate din Sistemul national unitar de proiectie (EOV) folosit în Ungaria.

Cotele stâlpilor semnului de frontiera "TUR" au fost determinate prin metoda GPS, raportate la punctul zero al Marii Baltice, prin comparatie cu cotele punctelor de baza cunoscute (nivelul zero al mirei amplasate în Golful Kronstadt).

De la punctul de întâlnire, frontierele de stat se întind conform celor de mai jos:

- linia de frontiera dintre România si Ungaria trece pe mijlocul râului Tur, la început spre sud-vest, iar apoi spre sud, sud-est;

- linia de frontiera dintre România si Ucraina trece pe mijlocul râului Tur spre est, în directia semnului de frontiera numarul 1 de la frontiera de stat româno-ucraineana;

- linia de frontiera dintre Ungaria si Ucraina trece la început prin râul Tur, iar apoi pe mijlocul albiei vechi, temporar secata, a râului Tur, în general spre nord-vest, pâna la semnul de frontiera numarul 1 de la frontiera de stat ungaro-ucraineana.

 

ART. VI

 

Pozitia în teren a semnului de frontiera "TUR" si a frontierelor de stat este reprezentata în schita la scara 1:1000 din anexa nr. 3.

 

ART. VII

 

Verificarea si întretinerea semnului de frontiera "TUR" se efectueaza conform întelegerilor bilaterale privind regimul frontierei de stat, cu participarea tuturor celor 3 parti.

 

ART. VIII

 

Prezentul proces-verbal intra în vigoare la 30 de zile de la data transmiterii ultimei notificari prin care partile se informeaza reciproc despre îndeplinirea procedurilor prevazute de legislatia interna necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. Concomitent cu aceasta va iesi din vigoare Protocolul descriptiv al zonei punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale Republicii Populare Române, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste si Republicii Ungare si anexele acestuia, semnat la data de 30 iulie 1949 la Moscova, precum si Procesul-verbal privind executarea lucrarilor de întretinere si masurare ale semnului de frontiera Tur, situat la punctul de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Republicii Ungare si Ucrainei, semnat la data de 20 noiembrie 2000 la Nyirbator.

 

Semnat la data de 17 octombrie 2012, în 3 exemplare originale, în limbile româna, maghiara si ucraineana, toate cele 3 texte fiind egal autentice.

 

Dr. Tarcsa Csaba,
reprezentantul maghiar
pentru sectorul de frontiera româno-ungar
 
Vajlok Laszlo,
presedintele delegatiei partii ungare în Comisia mixta
de frontiera ungaro-ucraineana
 
Dr. Mihai Cristinel Bratan,
reprezentantul român pentru sectorul de frontiera
româno-ungar,
presedintele delegatiei partii române în Comisia mixta
de frontiera româno-ucraineana
 
Boris Tregubov,
presedintele delegatiei partii ucrainene în Comisia mixta
de frontiera ungaro-ucraineana,
presedintele delegatiei partii ucrainene în Comisia mixta
de frontiera româno-ucraineana
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf