Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 391 din 19 iunie 2013

Privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul National de Statistica pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul National de Statistica cu suma de 660 mii lei, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului.
Ion Moraru
 
Presedintele Institutului National
de Statistica,
Tudorel Andrei
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf