Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 388 din 19 iunie 2013

Privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001, si ale art. 2 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" - Bucuresti din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit datelor prevazute în anexa nr. 1.

 

ART. 2

 

(1) Se aproba trecerea unei constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflata în administrarea Spitalului de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" - Bucuresti din Ministerul Afacerilor Interne, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei se face în vederea scoaterii din functiune si casarii.

 

ART. 3

 

Ministerul Afacerilor Interne îsi va actualiza în mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în administrarea Spitalului de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" - Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Locul unde este situat imobilulCodul de clasificareDenumirea imobiluluiCaracteristicile imobiluluiValoarea contabilă
- lei -
Nr. MFP
Municipiul Bucureşti, str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sectorul 28.25.01Spitalul de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din Ministerul Afacerilor Interne
Cod unic de identificare (CUI) 4283767
Imobil 50-01
Suprafaţa totală a terenului = 2.206 mp 6 clădiri
Suprafaţa construită = 1.568 mp
Suprafaţa desfăşurată =8.939,25 mp
C.F. nr. 217571
Valoarea totală = 19.913.069,92, din care valoarea terenului 245 mp = 45.744,19 valoarea terenului 1.961 mp = 391.124,99 valoarea clădirii "pavilion medicală" = 19.434.905,06
Construcţie "punct control acces" = 41.295,68
35892

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE
ale construcţiei aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din Ministerul Afacerilor Interne, care se trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statuluiNumăr MFP
Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2Spitalul de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din Ministerul Afacerilor Interne
Cod unic de identificare (CUI) 4283767
C.F. nr. 229585
Construcţie C2 cu destinaţia de "punct control acces"
Suprafaţa construită = 35 mp
Valoarea contabilă = 41.295,68 lei
35892 (parţial)
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf