Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 38 din 18 iunie 2013

Privind incetarea prin demisie a mandatului de presedinte al Institutului Cultural Roman

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicata, precum si ale Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de presedinte al Institutului Cultural Român al domnului Andrei Marga.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf