Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 355 din 12 iunie 2013

Privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013 cu suma de 42.381 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", si cu suma de 385 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 51 "Transferuri între unitati ale administratiei publice, pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si Institutul National de Expertize Criminalistice, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 2

 

Se aproba suplimentarea bugetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2013 cu suma de 1.596 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 3

 

Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2013 cu suma de 19.453 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 4

 

Se aproba suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013 cu suma de 359 mii lei, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 10 "Cheltuieli de personal", si cu suma de 97 mii lei, la capitolul 65.01 "Învatamânt", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

 

ART. 5

 

Sumele alocate potrivit prezentei hotarâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

 

ART. 6

 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Justitiei, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul justitiei,
Ovidiu Putura,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf