Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 353 din 12 iunie 2013

Privind organizarea Conferintei "Identificarea avantajelor competitive ale unei destinatii turistice - oportunitati si provocari pentru dezvoltarea durabila a turismului Romaniei" in data de 3 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti in turism din strainatate, cu precadere din tarile membre ale Organizatiei Mondiale pentru Turism, in perioada 2 - 8 iulie 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba organizarea de catre Ministerul Economiei, prin Autoritatea Nationala pentru Turism, a Conferintei "Identificarea avantajelor competitive ale unei destinatii turistice - oportunitati si provocari pentru dezvoltarea durabila a turismului României" în data de 3 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanti ai massmediei si lideri de opinie, specialisti în turism din strainatate, cu precadere din tarile membre ale Organizatiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2 - 8 iulie 2013.

 

ART. 2

 

Finantarea cheltuielilor pentru organizarea manifestarilor prevazute la art. 1 se suporta din bugetul Ministerului Economiei în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2013 la capitolul 87.01 "Alte actiuni economice", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", si, în completare, în limita sumei de 117.000 lei, de la capitolul 51 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul "Bunuri si servicii", conform devizului estimativ prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul delegat pentru
întreprinderi mici si mijlocii,
mediul de afaceri si turism,
Maria Grapini
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 

 

ANEXA 1

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind organizarea de catre Ministerul Economiei, prin Autoritatea Nationala pentru Turism, a Conferintei "Identificarea avantajelor competitive ale unei destinatii turistice - oportunitati si provocari pentru dezvoltarea durabila a turismului României" în data de 3 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti în turism din strainatate, cu precadere din tarile membre ale Organizatiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2 - 8 iulie 2013

 

1. Cheltuieli de transport international = 90.000 lei

2. Cheltuieli pentru masa oficiala

300 de persoane x 90 lei/persoana = 27.000 lei

 

Total costuri estimate = 117.000 lei

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf