Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 350 din 12 iunie 2013

Privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 13 si art. 14 alin. (1) si (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se numesc în functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala, pentru un mandat de 4 ani, persoanele prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 mai 2006, cu modificarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

 

 

ANEXA 1

 

LISTA

membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala, desemnati în temeiul art. 13 lit. a) si b) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala

 

1. Bogdan Alexandru Fatu - reprezentant al prim-ministrului;

2. Eduard Corjescu - reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice;

3. Nicusor Marian Buica - reprezentant al Ministerului Transporturilor;

4. Daniel Iustin Marinescu - reprezentant al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

5. Ion Ghizdeanu - reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

6. Mihaela Toader - reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene;

7. Daniel Vasile - reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf