Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 35 din 17 iunie 2013

Cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind "Finantarea pe termen lung a economiei europene" - COM (2013) 150 final 2

În temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicata, si ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/420 din 12 iunie 2013 si al Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital nr. XXII/548 din 11 iunie 2013,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Senatul României adopta prezentul punct de vedere:

Scopul prezentei Carti Verzi este de a initia o dezbatere mai ampla vizând modalitatile de încurajare a finantarii pe termen lung, precum si modalitatile de ameliorare si de diversificare a sistemului de intermediere financiara pentru investitiile pe termen lung din Europa. Raspunsurile la întrebarile din cadrul consultarii vor contribui la continuarea evaluarii de catre Comisie a obstacolelor în calea finantarii pe termen lung, în vederea identificarii unor posibile actiuni pentru înlaturarea acestora. Eventualele masuri ulterioare ar putea lua mai multe forme: în unele domenii pot fi necesare reglementari noi sau adaptate, în timp ce în altele rolul UE ar putea consta într-o mai buna coordonare si în promovarea celor mai bune practici sau ar putea lua forma unui efort specific de monitorizare cu fiecare stat membru în contextul semestrului european.

Comisia pentru afaceri europene si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital au hotarât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui punct de vedere favorabil documentului, apreciind pozitiva interventia Comisiei Europene în acest domeniu, formulând urmatoarele raspunsuri:

- Apreciem initiativa Comisiei Europene de a deschide o dezbatere privind finantarea pe termen lung a economiei europene fara a o directiona strict. Acest fapt permite formularea unor comentarii si sugestii cu caracter mai general.

- Sustinem toate eforturile legislative si de orice alta natura care pot stimula adoptarea unei abordari pe termen lung, mai ales în activitatea economica, tinând cont ca a suportat efectele negative ale deciziilor cu mize pe termen scurt.

- Amintim ca înclinatia spre investitii în activele corporale si necorporale la care se face referire depinde în primul rând de cererea pentru bunurile si serviciile furnizate (înclinatia marginala spre consum) si doar în plan secund de disponibilitatea si diversitatea surselor de finantare; o stimulare artificiala poate fi prociclica si, drept consecinta, neadecvata într-o perioada de recesiune prelungita.

- Consideram consolidarea fiscala un proces necesar si de dorit, dar, în mod esential, un proces de lunga durata. Masurile de consolidare pe termen scurt au efecte directe negative asupra capacitatii statelor de a-si atinge obiectivele de dezvoltare si a face fata nevoilor curente.

- Apreciem ca masurile de consolidare bugetara si întarirea regulilor de prudentialitate pentru banci au afectat mai ales întreprinderile mici si mijlocii; programe guvernamentale suplimentare de sprijin al acestora sunt de dorit.

- Recunoasterea economiei sociale ca sector distinct al economiei ar putea contribui la crearea unui numar ridicat de locuri de munca si la gasirea unor forme de finantare alternative creditului.

- Crearea unei infrastructuri energetice europene poate fi utila cu conditia unui control al tendintelor de concurenta între statele membre.

- Subliniem ca investitiile în active sunt consumatoare de resurse si trebuie selectate cu grija pentru a nu multiplica riscul de supraproductie, distrugerea sau epuizarea mediului - acel gen de crestere care nu se asociaza cu dezvoltarea (crestere distructiva).

- Tinând cont de legatura dintre actuala consultare si intentia de revizuire a Directivei privind pensiile ocupationale (IORP), reamintim ca asumarea exagerata de riscuri a fost cauza esentiala a crizei actuale. Fondurile de pensii sunt considerate unele dintre cele mai sigure plasamente; schimbarea regulilor prudentiale si orientarea spre investitiile pe termen lung trebuie sa evite punerea în pericol a beneficiarilor.

 

ART. 2

 

Punctul de vedere cuprins în prezenta hotarâre se transmite catre institutiile europene si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de catre Senatul României în sedinta din 17 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CIRSTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf