Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 343 din 4 iunie 2013

Privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotarârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida, cu modificarile ulterioare, prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si schimbul de scrisori pentru prelungirea valabilitatii acordului pentru perioada 1995 - 1996, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 369/2002, ale Hotarârii Guvernului nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 24 iunie 2009 si la 20 octombrie 2009 între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru prelungirea valabilitatii pâna la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartida, semnata la Bucuresti la data de 11 mai 2012,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba alocarea sumei de 3.146.890 lei din Fondul de contrapartida constituit din contravaloarea în moneda nationala a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene pentru continuarea proiectului aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 616/2011 si Hotarârea Guvernului nr. 42/2012, constând în extinderea reabilitarii pavilionului C din cadrul serelor de expozitie ale Gradinii Botanice "Dimitrie Brandza", pe raza municipiului Bucuresti, sectorul 6.

(2) Universitatea din Bucuresti asigura suma de 755.253,6 lei reprezentând valoarea TVA pentru proiectul prevazut la alin. (1) din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

 

ART. 2

 

Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartida, transfera Universitatii din Bucuresti - Gradina Botanica "Dimitrie Brandza", în calitate de beneficiar al proiectului, suma prevazuta la art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

 

ART. 3

 

Universitatea din Bucuresti - Gradina Botanica "Dimitrie Brandza" prezinta Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasadei Elvetiei la Bucuresti raportari trimestriale privind stadiul realizarii proiectului prevazut la art. 1 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si
dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf