Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 340 din 4 iunie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Teleorman de catre domnul Dumitrascu Liviu

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2^1) si ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Domnul Dumitrascu Liviu exercita, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, functia publica de prefect al judetului Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf