Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 34 din 30 ianuarie 2013

Privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Anexa la Hotarârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe lânga judecatorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

"Judetul Bacau

Comuna Itesti intra în circumscriptia Judecatoriei Buhusi".

 

ART. II

 

Hotarârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe lânga judecatorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Mona-Maria Pivniceru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf