Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 334 din 4 iunie 2013

Pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2013 si la Paris la 6 februarie 2013 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 locuitori", cu completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 1 februarie 2013 si la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 locuitori", ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completarile ulterioare.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 


 

CEB

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Directia Generala pentru Împrumuturi si Dezvoltare Sociala

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice,

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti,

România

Paris, 6 februarie 2013

 

Subiect: Amendarea Acordului-cadru de împrumut

F/P 1568 (2006): Sistem integrat privind managementul apelor

 

Stimate Domnule Doltu,

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra din 1 februarie 2013 referitoare la amendarea Acordului-cadru de împrumut mentionat mai sus, B.D.C.E. ia act de urmatoarele:

- în cadrul proiectului au fost realizate economii;

- au fost selectate 7 subproiecte suplimentare pentru a fi realizate în cadrul Proiectului;

- graficul lucrarilor trebuie sa fie extins pentru a permite finalizarea lucrarilor neterminate, dar si pentru finalizarea noilor subproiecte.

Dorim sa va anuntam ca B.D.C.E. nu are obiectii si este de acord ca cele 7 noi subproiecte identificate sa fie implementate în 3 judete, incluse în zonele de interventie ale Proiectului, Bihor, Constanta si Prahova, si într-un judet suplimentar - Vrancea -, iar data de finalizare sa fie modificata si sa fie 31 decembrie 2015.

 

Cu stima,
Thierry Poirel,
director general Împrumuturi si Dezvoltare Sociala

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Domnului dr. Rolf Wenzel, guvernator,

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331.47.55.37.52

1 februarie 2013

 

Subiect: ref. Împrumut nr. F/P 1568 "Sistem integrat de reabilitare a

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de

tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în

localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori"

 

Stimate Domnule Wenzel,

 

La solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si în baza ultimelor cifre furnizate de Compania Nationala de Investitii, va rugam sa fiti de acord cu amendarea anexei nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut mentionat mai sus, respectiv cu modificarea paragrafelor "Localizare" si "Graficul lucrarilor" dupa cum urmeaza:

"Localizare - Împrumutatul a transmis catre B.D.C.E. o lista provizorie cuprinzând 17 judete în care se vor efectua activitatile Proiectului (Bihor, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Constanta, Dâmbovita, Gorj, Harghita, Mures, Tulcea, Vaslui, Covasna, Brasov, Ialomita, Ilfov, Prahova, Suceava si Vrancea), judete localizate în 11 bazine hidrografice (Crisuri, Somes - Tisa, Mures, Olt, Prut, Siret, Jiu, Arges - Vedea, Buzau - Ialomita, Dunarea, precum si în bazinul hidrografic Dobrogea - Litoral al Marii Negre)."

"Graficul lucrarilor: 2007 - 2015"

Aceasta amendare este justificata de urmatoarele:

1. Din cele 66 de subproiecte incluse initial în Proiect, 36 sunt finalizate, 15 sunt în executie si 15 au studiile de fezabilitate efectuate si sunt în curs de a fi promovate pentru a le fi aprobati indicatorii tehnico-economici.

2. Au fost realizate economii la costul Proiectului, care ar putea sa fie folosite pentru finantarea altor 7 subproiecte localizate în 3 judete aflate în lista (Bihor, Constanta, Prahova) plus într-un judet nou: Vrancea, care face parte din bazinul râului Siret, bazin deja inclus în program.

3. Finalizarea subproiectelor existente, precum si a noilor subproiecte propuse va necesita extinderea cu un an a graficului lucrarilor, având în vedere ca finalizarea acestora necesita o perioada de implementare de 3 ani.

În speranta ca solicitarea noastra se va bucura de întelegerea si sprijinul dumneavoastra, asteptam cu nerabdare raspunsul dumneavoastra prompt.

 

Cu stima,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf