Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 326 din 4 iunie 2013

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entitati comerciale mixte romano-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria)

Având în vedere prevederile art. 14 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera între cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2000, aprobata prin Legea nr. 91/2001,

luând în considerare Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluvial Dunarea, între orasele Calafat (România) si Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.667 mii lei pentru asigurarea contributiei României pe anul 2013 la capitalul social al societatii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, precum si la bugetul de functionare preconizat de la înfiintare si pâna la punerea în functiune a obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea la Calafat - Vidin".

(2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor sa introduca, în cadrul anexei 3/24/02, la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societatilor comerciale" cu suma de 327 mii lei pentru constituirea capitalului social al societatii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod si titlul 40 "Subventii" articolul 40.30 "Alte subventii" cu suma de 1.340 mii lei pentru bugetul de functionare al acestei societati.

 

ART. 2

 

Ministerul Transporturilor raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf