Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 323 din 4 iunie 2013

Privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Titu, judetul Dambovita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba desfiintarea Spitalului Orasenesc Titu, judetul Dâmbovita, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul în orasul Titu, str. Nicolae Grigorescu nr. 28, judetul Dâmbovita, pentru care managementul asistentei medicale a fost preluat de catre autoritatea administratiei publice locale, Consiliul Local al Orasului Titu, judetul Dâmbovita.

 

ART. 2

 

Componentele bazei materiale a Spitalului Orasenesc Titu achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern si celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare si aparatura, care se încadreaza în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se afla în administrarea Spitalului Orasenesc Titu se dau în administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Târgoviste, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga:

a) pozitia 143 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) pozitia 31 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele vârstnice", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf