Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 32 din 5 martie 2013

Pentru completarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Initiativa Central-Europeana - Dimensiunea Parlamentara

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa la Hotarârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeana - Dimensiunea Parlamentara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, se completeaza dupa cum urmeaza:

- La capitolul I "Membri titulari", dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu urmatorul cuprins:

"7. Olosz Gergely, senator, membru al Grupului parlamentar al UDMR".

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 5 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE MOGA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf