Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 32 din 30 ianuarie 2013

Pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor masuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc in data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Miniera Petrila, judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Alineatul (1) al articolului 2 din Hotarârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor masuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Miniera Petrila, judetul Hunedoara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

(1) Copiii din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Miniera Petrila, prevazuti în anexa nr. 2, beneficiaza de burse speciale pe durata scolarizarii. Cuantumul bursei speciale este de:

a) 180 lei/luna pentru învatamântul prescolar, primar si gimnazial;

b) 230 lei/luna pentru învatamântul liceal, postliceal si profesional;

c) 290 lei/luna pentru învatamântul universitar."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare
tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf