Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 315 din 29 mai 2013

Privind modificarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort" si infiintarea Unitatii de management al proiectului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul 5 din Hotarârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort" si înfiintarea Unitatii de management al proiectului, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Programul "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort" este coordonat de o comisie interministeriala, organizata potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si comerciale, piata interna, competitivitate, mediul de afaceri.

(2) Comisia interministeriala de coordonare a programului "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort" este formata din presedinte si 4 membri, cu functie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

(3) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, îndeplineste functia de presedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort".

(4) Componenta nominala a Comisiei interministeriale de coordonare a programului "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort" se stabileste prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, la propunerea reprezentantilor legali ai ministerelor prevazute la alin. (2)."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
 
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Nita
 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf