Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 310 din 29 mai 2013

Privind alocarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru judetul Suceava

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba alocarea din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2013, a sumei de 2.000 mii lei bugetului local al orasului Siret, judetul Suceava, în vederea finalizarii lucrarilor de reparatii capitale ale Sectiei Cronici II din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret.

 

ART. 2

 

Ordonatorul principal de credite raspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

 

ART. 3

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf