Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 31 din 30 ianuarie 2013

Privind revocarea si numirea unui membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 14 alin. (2) si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se revoca din functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala domnul Ilie Dinca - reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

ART. 2

 

Se numeste în functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala domnul Daniel Vasile - reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

ART. 3

 

Pozitia nr. 7 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.356/2009 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"7. Daniel Vasile - reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf