Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 308 din 29 mai 2013

Privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluarii acestora conform prevederilor art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare reevaluare, si a dezmembrarii acestora pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizarilor efectuate la nivel functional si administrativ în cadrul institutiei militare.

 

ART. 2

 

Se aproba actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluarii acestora si a diminuarii valorilor de inventar în urma constatarii unor suprafete de teren în minus dupa finalizarea lucrarilor tehnice de cadastru si intabularea în cartea funciara.

 

ART. 3

 

Se aproba actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluarii acestora si a majorarii valorilor de inventar în urma constatarii unor suprafete de teren în plus dupa finalizarea lucrarilor tehnice de cadastru si intabularea în cartea funciara.

 

ART. 4

 

Se aproba înscrierea bunurilor, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 4, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a constituirii unor imobile noi prin dezmembrare din alte bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale sau în urma reorganizarilor efectuate la nivel functional si administrativ.

 

ART. 5

 

Se aproba actualizarea adreselor la care sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale, având datele de identificare prevazute în anexa nr. 5, prin adaugarea cartilor funciare aferente dupa intabulare.

 

ART. 6

 

Ministerul Apararii Nationale îsi va actualiza în mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 7

 

Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Anexele nr. 1 - 5 nu se publica, fiind clasificate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
 
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf