Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 307 din 29 mai 2013

Privind aprobarea stemelor comunelor Beriu si Vetel, judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Se aproba stemele comunelor Beriu si Vetel, judetul Hunedoara, prevazute în anexele nr. 1.1 si 1.2.*)

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevazute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Anexele nr. 1.1 si 1.2 sunt reproduse în facsimil.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

ANEXA 1.1

 

STEMA
comunei Beriu, judetul Hunedoara

 

Stema comunei Beriu, judetul Hunedoara*

 

*) Stema comunei Beriu, judeţul Hunedoara se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 341 din 11 iunie 2013 la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).

 

ANEXA 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Beriu, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Beriu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se afla un urs de aur, orientat spre dreapta.

Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificatiile elementelor însumate

Ursul simbolizeaza faptul ca odinioara localitatea avea denumirea germana Berendorf.

Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna.

 

ANEXA 1.2

 

STEMA

comunei Vetel, judetul Hunedoara

 

*) Stema comunei Veţel, judeţul Hunedoara se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 341 din 11 iunie 2013 la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).

 

ANEXA 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vetel, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Vetel se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioara, în dreapta, si în partea inferioara, în stânga, în câmp rosu, se afla câte o cruce treflata de aur.

În partea superioara, în stânga, si în partea inferioara, în dreapta, în câmp albastru, se afla câte un capitel de argint.

Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat.

 

Semnificatiile elementelor însumate

Crucea treflata simbolizeaza traditiile ortodoxe, evidentiate de lacasurile de cult declarate monumente istorice.

Capitelul reprezinta asezarea romana aflata în vatra localitatii.

Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf