Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 306 din 29 mai 2013

Privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si având în vedere art. 2 alin. (1) si (2) din Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Paza, potrivit datelor prevazute în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarâre.

------------

*) Anexa nu se publica, fiind clasificata potrivit legii.

 

ART. 2

 

Serviciul de Protectie si Paza îsi va actualiza în mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzatoare a anexei nr. 42 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la bunurile publice prevazute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Directorul Serviciului
de Protectie si Paza,
Lucian-Silvan Pahontu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf