Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 304 din 29 mai 2013

Pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Dupa articolul 25 din Hotarârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 25^1

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activitati specifice doua autoturisme cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism, doua autoturisme cu un consum lunar de carburant de 200 de litri pentru fiecare autoturism si câte doua autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 100 de litri pentru fiecare autoturism."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pana
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf