Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 30 din 5 martie 2013

Pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 15/2013 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa la Hotarârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

- Punctele 11, 21 si 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"11. Valeca Serban-Constantin, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD - trezorier

..........................................................................

21. Comsa Cornel George, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD - secretar

..........................................................................

23. Kelemen Hunor, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR - vicepresedinte".

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 5 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE MOGA
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf