Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 30 din 30 ianuarie 2013

Privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si la Bucuresti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si la Bucuresti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 40/2007, cu completarile ulterioare.

------------

*) Traducere.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru
învatamânt superior, cercetare stiintifica
si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu

 

 

BANCA MONDIALA

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA INTERNATIONALA PENTRU DEZVOLTARE

 

1818 H Street N.W.

Washington DC 20433, SUA

Tel.: (202) 473-1000

Telex: INTBAFRAD

Telex: INDEVAS

14 decembrie 2012

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule Doltu,

 

România - Proiectul privind incluziunea sociala (Împrumutul nr. 4.825-RO)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între România (Împrumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) aferent proiectului mentionat mai sus, datat 4 iulie 2006. Facem, de asemenea, trimitere la solicitarile dumneavoastra de modificare a Acordului de împrumut, în numele Împrumutatului, cuprinse în scrisoarea Împrumutatului datata 29 octombrie 2012.

Ne face placere sa va informam ca, dupa o analiza atenta, solicitarile mentionate mai sus au fost acceptate si, în continuare, propunem modificarea Acordului de împrumut dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

1.1. În partea a III-a, subparagraful 4 se modifica si va avea urmatorul continut:

- litera (i) se modifica si va avea urmatorul continut:

"(i) modernizarea Sistemului de management al informatiilor (SMI) din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (succesorul legal al fostei ANPS) cu module pentru alocatiile pentru sprijinirea familiei si pentru venitul minim garantat (VMG) si pentru orice alte noi beneficii de asistenta sociala, asa cum vor fi agreate cu Banca."

2. La anexa nr. 2, sectiunea a IV-a, lit. B.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

"2. Data-limita de tragere este 30 iunie 2014."

 

Va rugam sa ne confirmati acordul dumneavoastra cu privire la cele prezentate mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea catre noi a exemplarului atasat al prezentei scrisori, precum si a scrisorii suplimentare revizuite. Aceste amendamente vor intra în vigoare la data primirii celor doua scrisori contrasemnate de catre dumneavoastra.

 

Cu sinceritate,

Peter Harold,

director

Europa Centrala si Statele Baltice

Europa si Asia Centrala

 

ACCEPTAT:

ROMÂNIA

 

De catre reprezentant autorizat - Claudiu Doltu

Functie: secretar de stat

Data: 8 ianuarie 2013

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf